Cyngor Tref Llanfairfechan

Cyfarfodydd

Ein Cyfarfod Nesaf:

Bydd cyfarfod ar-lein nesaf y Cyngor Tref ar Nos Fercher 12 Ionawr am 7yh. Os oes gennych chi unrhyw faterion brys yr hoffech chi eu cyfeirio at y Cyngor Tref neu os hoffech chi dderbyn manylion ar sut i ymuno gyda chyfarfod fel gwyliwr, anfonwch e-bost at y Clerc ar jayne@llanfairfechan.net

Croeso i Cyngor Tref Llanfairfechan

Cyngor Tref Llanfairfechan Tudalen Newyddion Diweddaraf

 

Mae Cyngor Tref Llanfairfechan yn gorff cyhoeddus annibynnol sy’n chwarae rhan annatod yn cynrychioli’r gymuned. Rydym yn cydweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i ofalu caiff gwasanaethau hanfodol eu cynnig yn effeithiol. Ar y tudalennau hyn bydd modd ichi ddod o hyd i wybodaeth am y Cyngor, chwilio am a lawr lwytho agendâu a chofnodion cyfarfodydd, canfod y dyddiadau cyfarfodydd y Cyngor sydd ar y gweill a chyflwyno sylwadau, canmoliaethau a chwynion.

Gobeithio y bydd y wefan hon yn ffynhonnell gwybodaeth ddefnyddiol ichi ddysgu mwy am y Cyngor Tref a gweithgareddau’r pentref.

Mae Llanfairfechan yn swatio rhwng Traeth Lafan a Pharc Cenedlaethol Eryri a bu bryngaerydd a ffermydd yma ers o leiaf 7,000 o flynyddoedd.  

I wybod mwy ac i weld mwy o ddata am y gymuned, gwelwch ein tudalen ar wefan Deall Lleoedd Cymru:

www.understandingwelshplaces.wales/en/compare/W37000346/