Cyngor Tref Llanfairfechan

Cyfarfodydd

Ein Cyfarfod Nesaf:

Bydd cyfarfod ar-lein nesaf y Cofnodion Cyfarfod ar Nos Fercher 03/07/2024 am 7yh. Os oes gennych chi unrhyw faterion brys yr hoffech chi eu cyfeirio at y Cyngor Tref neu os hoffech chi dderbyn manylion ar sut i ymuno gyda chyfarfod fel gwyliwr, anfonwch e-bost at y Clerc ar jayne@llanfairfechan.net

Gwybodaeth am Grwpiau Gorchwyl a Gorffen

Caiff y mwyafrif o faterion Cyngor Tref Llanfairfechan eu trafod yn y cyfarfodydd Cyngor Tref Llawn a chyfarfodydd Dibenion Cyffredinol lle mae’r holl Gynghorwyr yn bresennol. Yn ystod 2019/20, cafodd is bwyllgorau blaenorol eu hadolygu a’u had-drefnu. Cytunwyd y dylid parhau i gynnal y pwyllgorau canlynol a chaiff yr holl fusnes ei gyflwyno i’r Cyngor Tref eu cadarnhau’n derfynol. Cliciwch y ddolen isod i weld y manylion llawn:

Chair of Committees 2019 (Saesneg yn unig...)