Cyngor Tref Llanfairfechan

Cyfarfodydd

Ein Cyfarfod Nesaf:

Bydd cyfarfod ar-lein nesaf y Cyngor Tref ar Nos Fercher 11 Mai am 7yh. Os oes gennych chi unrhyw faterion brys yr hoffech chi eu cyfeirio at y Cyngor Tref neu os hoffech chi dderbyn manylion ar sut i ymuno gyda chyfarfod fel gwyliwr, anfonwch e-bost at y Clerc ar jayne@llanfairfechan.net

Manylion Cyswllt y Cynghorwyr

Ward Bryn

Cyng Christine Roberts  (Llafur Cymru)

christine.roberts@llanfairfechantowncouncil.co.uk

 

Cyng Laura Diane Fielding  (Annibynnol)

laura.fielding@llanfairfechantowncouncil.co.uk

 

Cyng Alun Rhys Jones  (Plaid Werdd Cymru) 

alun.rhys.jones@llanfairfechantowncouncil.co.uk 

 

Cyng Elgan Owen  (Plaid  Cymru) 

elgan.owen@llanfairfechantowncouncil.co.uk

 

Ward Lafan  

 

Cyng Leena Farhat  (Democratiaid Rhyddfrydol Cymru)  
leena.farhat@llanfairfechantowncouncil.co.uk

 

 

Cyng Carol Gell  (Annibynnol)
carol.gell@llanfairfechantowncouncil.co.uk

 

 

Cyng Andrew Hinchliff (Cynghorydd Sir Bryn) 

(Llafur Cymru)
cllr.andrew.hinchliff@conwy.gov.uk

 

Ward Pandy

Cyng Penny Andow  (Cynghorydd Sir i  Pandy) 

(Llafur Cymru)

cllr.penny.andow@conwy.gov.uk

 

Cyng Claire Hughes  (Llafur Cymru)

claire.hughes@llanfairfechantowncouncil.co.uk 

 

Cyng Chris Jones  (Annibynnol)

chris.jones@llanfairfechantowncouncil.co.uk

 

Cyng Nia Jones (Annibynnol)

nia.jones@llanfairfechantowncouncil.co.uk


 

Cyng Delohne Merrell (Annibynnol)

delohne.merrell@llanfairfechantowncouncil.co.uk

 

Cyng Gareth Wyn Jones (Annibynnol)
tynllwyfan@aol.com