Cyngor Tref Llanfairfechan

Cyfarfodydd

Ein Cyfarfod Nesaf:

Bydd cyfarfod ar-lein nesaf y Cofnodion Cyfarfod ar Nos Fercher 03/07/2024 am 7yh. Os oes gennych chi unrhyw faterion brys yr hoffech chi eu cyfeirio at y Cyngor Tref neu os hoffech chi dderbyn manylion ar sut i ymuno gyda chyfarfod fel gwyliwr, anfonwch e-bost at y Clerc ar jayne@llanfairfechan.net

Manylion Cyswllt y Cynghorwyr

Ward Bryn

Cyng Laura Diane Fielding  (Annibynnol)

laura.fielding@llanfairfechantowncouncil.co.uk

Cyng Alun Rhys Jones  (Plaid Werdd Cymru) 

alun.rhys.jones@llanfairfechantowncouncil.co.uk       

(siarad Cymraeg)

Cyng Christine Roberts  (Llafur Cymru)

christine.roberts@llanfairfechantowncouncil.co.uk

Sedd Gwag

Rhybudd Cyhoeddus - Sedd Gwag

Cyngor Tref Llanfairfechan (ward Bryn)

Rhoddir rhybudd trwy hyn fod 1 sedd gwag am swydd Cynghorydd yn y Gymuned/Ward uchod.

Bydd etholiad yn cael ei gynnal i lenwi'r sedd gwag petai Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU, yn derbyn cais am etholiad o'r fath yn ysgrifenedig o fewn pythefnos ar ôl dyddiad y Rhybudd hwn (ac eithrio penwythnosau a gwyliau banc), oddi wrth DEG o bobl sydd wedi cofrestru fel etholwyr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal leol lle cafwyd y sedd gwag.

Ffurflen

Ward Lafan  

Cyng Leena Farhat  (Democratiaid Rhyddfrydol Cymru)  
leena.farhat@llanfairfechantowncouncil.co.uk       

(siarad Cymraeg)

Cyng Andrew Hinchliff (Cynghorydd Sir Bryn) 

(Llafur Cymru)
andrwscar@aol.com

Cyng Rob Jewell (Cynghorydd Sir Bryn) 

robjewell@yahoo.com

(siarad Cymraeg)

Ward Pandy

Cyng Penny Andow  (Cynghorydd Sir i  Pandy) 

(Llafur Cymru)

cllr.penny.andow@conwy.gov.uk

Cyng Sharne-Marie Bellis  (Cynghorydd Sir i  Pandy) 

sharnemariebellis@gmail.com
 

Cyng Chris Jones  (Annibynnol)

chris.jones@llanfairfechantowncouncil.co.uk

Cyng Gareth  Jones (Annibynnol)   
tynllwyfan@aol.com    (siarad Cymraeg)

Cyng Nia Jones (Annibynnol)

nia.jones@llanfairfechantowncouncil.co.uk

Cyng Preben Vangberg (Democratiaid Rhyddfrydol Cymru) 

preben.vangberg@llanfairfechantowncouncil.co.uk