Cyngor Tref Llanfairfechan

Cyfarfodydd

Ein Cyfarfod Nesaf:

Bydd cyfarfod ar-lein nesaf y Cyngor Tref ar Nos Fercher 11 Mai am 7yh. Os oes gennych chi unrhyw faterion brys yr hoffech chi eu cyfeirio at y Cyngor Tref neu os hoffech chi dderbyn manylion ar sut i ymuno gyda chyfarfod fel gwyliwr, anfonwch e-bost at y Clerc ar jayne@llanfairfechan.net

Agenda a Munudau Cyngor

2021 - 2022 Archif

Mae’r agenda gyfredol yn cael ei bostio yma 5 diwrnod cyn y cyfarfod nesaf. Dydd mercher 11 Mai  2022 (Saesneg)

Bydd cofnodion drafft ar gyfer y cyfarfod diweddaraf yn cael eu postio saith diwrnod ar ôl y cyfarfod Dydd mercher 20 Ebrill 2022 

Ychwanegir cofnodion fis ar ôl dyddiad y cyfarfod ar ôl i'r Cyngor Tref eu cadarnhau.

Ebrill 2020 - ni chynhaliwyd unrhyw gyfarfodydd ffurfiol gan ein bod yn aros am reoliadau Covid -19 ynghylch: cyfarfodydd y Cyngor Tref.

Cofnodion Mai 2020 - Hydref 2021 Mae rheoliadau Covid-19 yn berthnasol. Mae cyfarfodydd ZOOM ar-lein wedi bod yn cael eu cynnal