Cyngor Tref Llanfairfechan

Cyfarfodydd

Ein Cyfarfod Nesaf:

Bydd cyfarfod ar-lein nesaf y Cyngor Tref ar Nos Fercher 1 Medi 2021 am 7yh. Os oes gennych chi unrhyw faterion brys yr hoffech chi eu cyfeirio at y Cyngor Tref neu os hoffech chi dderbyn manylion ar sut i ymuno gyda chyfarfod fel gwyliwr, anfonwch e-bost at y Clerc ar jayne@llanfairfechan.net

Agenda a Munudau Cyngor

2021 - 2022 Archif

Bydd yr agenda ar gyfer dydd Mercher1 Medi yn cael ei phostio'n fuan

Gellir gweld cofnodion drafft y cyfarfod diweddaraf yma: Dydd Mercher 21 Gorffenaf 2021

Ychwanegir cofnodion fis ar ôl dyddiad y cyfarfod ar ôl i'r Cyngor Tref eu cadarnhau.

Ebrill 2020 - ni chynhaliwyd unrhyw gyfarfodydd ffurfiol gan ein bod yn aros am reoliadau Covid -19 ynghylch: cyfarfodydd y Cyngor Tref.

Cofnodion Mai 2020 - Mawrth 2021 Mae rheoliadau Covid-19 yn berthnasol. Mae cyfarfodydd ZOOM ar-lein wedi bod yn cael eu cynnal