Cyngor Tref Llanfairfechan

Cyfarfodydd

Ein Cyfarfod Nesaf:

Bydd cyfarfod ar-lein nesaf y Cofnodion Cyfarfod ar Nos Fercher 12/06/2024 am 7yh. Os oes gennych chi unrhyw faterion brys yr hoffech chi eu cyfeirio at y Cyngor Tref neu os hoffech chi dderbyn manylion ar sut i ymuno gyda chyfarfod fel gwyliwr, anfonwch e-bost at y Clerc ar jayne@llanfairfechan.net

Agenda a Munudau Cyngor

2023 - 2024 Archif

Mae’r agenda gyfredol yn cael ei bostio yma 5 diwrnod cyn y cyfarfod nesaf:

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol Mai 2023/24

Bydd cofnodion drafft ar gyfer y cyfarfod diweddaraf yn cael eu postio saith diwrnod ar ôl y cyfarfod Dydd Mercher 01/05/2024

Ychwanegir cofnodion fis ar ôl dyddiad y cyfarfod ar ôl i'r Cyngor Tref eu cadarnhau.

Ebrill 2020 - ni chynhaliwyd unrhyw gyfarfodydd ffurfiol gan ein bod yn aros am reoliadau Covid -19 ynghylch: cyfarfodydd y Cyngor Tref.

Cofnodion Mai 2020 - Hydref 2021 Mae rheoliadau Covid-19 yn berthnasol. Mae cyfarfodydd ZOOM ar-lein wedi bod yn cael eu cynnal

Gall y Clerc ddarparu cyfieithiad ar gais....