Cyngor Tref Llanfairfechan

Cyfarfodydd

Ein Cyfarfod Nesaf:

Bydd cyfarfod ar-lein nesaf y Cofnodion Cyfarfod ar Nos Fercher 24/07/2024 am 7yh. Os oes gennych chi unrhyw faterion brys yr hoffech chi eu cyfeirio at y Cyngor Tref neu os hoffech chi dderbyn manylion ar sut i ymuno gyda chyfarfod fel gwyliwr, anfonwch e-bost at y Clerc ar jayne@llanfairfechan.net

Gwybodaeth am y Cyngor

Nod y Cyngor Tref ydy gwella ansawdd bywyd yn lleol a chynnig gwasanaethau sy’n diwallu anghenion trigolion yr ardal.

Mae gennym ni 13 o gynghorwyr sydd wedi’u hethol i gynrychioli 3 ward yn Llanfairfechan – Bryn, Lafan a Phandy – sy’n gartref i bron i 4000 o drigolion. Y bobl leol sy’n gyfrifol am ethol y Cynghorwyr mewn etholiadau, gaiff eu cynnal bob 4 blynedd. Mae rôl Cynghorydd Lleol yn wirfoddol a democrataidd.

Mae Cyfarfodydd y Cyngor am 7yh ar nos Fercher yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref. Ar gychwyn pob cyfarfod cyngor, mae fforwm agored er mwyn derbyn sylwadau gan y cyhoedd (caiff pob siaradwr hyd at 5 munud i gyflwyno’u heitem ymhen fframwaith o 20 munud neu fel y barno’r Cadeirydd yn ddoeth).

Mae dyddiadau cyfarfodydd y Cyngor Tref yn y dyfodol ar hysbysfwrdd y Cyngor Tref yn ffenest Neuadd y Dref, Ffordd Y Pentref. Caiff agendâu eu cyflwyno dridiau cyn y cyfarfod. Gallwch fwrw golwg ar gopïau o’r Cofnodion yn y Llyfrgell, Ffordd Y Pentref, Llanfairfechan.

Cliciwch yma i weld map o wardiau’r Cyngor Tref.

Ffiniau Wardiau