Cyngor Tref Llanfairfechan

Cyfarfodydd

Ein Cyfarfod Nesaf:

Bydd cyfarfod ar-lein nesaf y Cofnodion Cyfarfod ar Nos Fercher 24/07/2024 am 7yh. Os oes gennych chi unrhyw faterion brys yr hoffech chi eu cyfeirio at y Cyngor Tref neu os hoffech chi dderbyn manylion ar sut i ymuno gyda chyfarfod fel gwyliwr, anfonwch e-bost at y Clerc ar jayne@llanfairfechan.net

Cysylltwch gyda ni

Jayne Neal,

Clerc y Cyngor,

Neuadd y Dref,

Ffordd Y Pentref,

Llanfairfechan LL33 0AB

 

Rhif Ffôn: 01248 681697

E-bost: jayne@llanfairfechan.net

Tudalen Facebook:CyngorTrefLlanfairfechan

ORIAU AGOR SWYDDFA’R CYNGOR TREF I’R CYHOEDD

Dydd Llun 9:00yb – 1:00yp

Dydd Mawrth 9:00yb – 1:00yp

Dydd Mercher 9:00yb – 1:00yp